Endüstriyel Temizlik ve Günümüzdeki Uygulamaları

Endüstriyel temizlik, endüstriyel alanlar ile fabrika ve benzeri alanların genel temizlik makine temizliği ve bakım faaliyetlerinin, endüstriyel temizlik malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilmesini ifade eden bir kavram olup, çalışma ortamlarında tam verimle çalışılması açısından, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Endüstriyel temizlik kapsamında;

Fabrika ve endüstriyel kuruluşlarda yapılan üretim faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan atıklar ile zeminde ve ekipmanlarda oluşan kirler
Endüstriyel alanlarda kullanılan makine ve ekipmanların kullanımlarına bağlı olarak, ortaya çıkan korozyon, paslanma vb. kirler
Petrol ve türevlerinin taşınması ve depolanmasına yönelik işlemlerin yürütüldüğü, endüstriyel alanlarda oluşan zemin ve makine kirleri ile çevre kirleri
Enerji üretim tesislerinde yürütülen üretim faaliyetlerinin sonrasında, ekipmanların parçalarında meydana gelen kir ve birikintilerin temizliği yapılmaktadır. 

Bahsi geçen kirlilik durumlarına göre, kirlerin yok edilmesi ve yeninde oluşumlarının kontrolünün sağlanmasına yönelik olarak, analizlerin yapılarak, bu doğrultuda detaylı bir çalışma programı ile temizlik işleminin yürütülmesi söz konusu olmaktadır. Bu işlemlerin tamamı endüstriyel temizlik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Endüstriyel temizlik sürecinde, ilk olarak, temizlenecek olan alan ya da ekipman ve kirlilik derecesi belirlenir. Daha sonra, kirliliğe yol açan maddeler analiz edilerek, kullanılacak temizlik ürünleri ve temizlik yöntemine karar verilir. Bu noktada, yapılan analizlerin sonucuna göre, kimyasal ve fiziksel temizlik yöntemlerinden bir tanesi ya da her ikisi birlikte kullanılabilmektedir. 
Endüstriyel temizlik sürecinde kullanılan temizlik yöntemlerinden biri olan fiziksel temizlik (mekanik temizlik), kürek, çekiç, basınçlı su makineleri, vakum makineleri ya da benzer makine ya da cihazlar ile yapılan endüstriyel temizlik yöntemidir. 

Endüstriyel temizlik yöntemlerinden bir diğeri olan kimyasal temizlik uygulamasında, temizlenecek olan alan, makine-ekipman ya da çevreye zarar vermeyecek nitelikte çözücülerin ya da nötralize etme özelliği taşıyan kimyasallar, kirli alan ya da yüzeylere uygulanmaktadır. Endüstriyel temizlik, sadece yüzeysel anlamda bir temizleme uygulaması olmayıp, derinlemesine bir temizlik hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında, kirliliğe yol açan faktörlerin kontrol altına alınması ile makine ve ekipmanların kullanım ömürlerinin uzamasına yardımcı olurken, çalışma alanlarında da, sağlıklı ve verimli olmasına da yardımcı uygulamalardır.